3 essentiële tips voor een gebruiksvriendelijke interactieve video

Een knop in een video plaatsen, het klinkt kinderlijk eenvoudig. En inderdaad, de knop is zo geplaatst. Maar wat betekent het voor de beleving van de doelgroep? Door interactiviteit toe te voegen, manifesteert zich een fenomeen dat tamelijk onbekend is bij de reguliere filmmaker: het gedrag van de kijker gaat een directe rol spelen. Hoe ga je hier slim mee om?

Interactieve video is tweerichtingsverkeer. Door het dialoog aan te gaan wordt de kijker automatisch een eindgebruiker. Plots is je video een gebruikersinterface. Uiteraard wil je de interactie zo overzichtelijk en helder mogelijk ontwerpen. Naast een fantastisch script, wil je een product opleveren waarmee eindgebruikers hun doelen feilloos kunnen bereiken. Maar wat vindt de doelgroep daarbij belangrijk? Je kunt het ze niet vragen, want ze weten het zelf niet! In deze blog delen wij 3 essentiële usability principes om je op weg te helpen.

Tip 1: Maak interacties herkenbaar

De meeste mensen werken vrijwel dagelijks met digitale interactieve omgevingen zoals websites, software en apps. Echter, voor velen is interactieve video een nieuw medium. Hoewel men niet zal opkijken van een eenvoudige knop, is bijvoorbeeld een ‘action area’ (transparante interactieve laag) voor een gemiddelde gebruiker een stuk minder voor de hand liggend. Onze eerste tip is daarom: laat gebruikers niet nadenken en help waar nodig interacties te herkennen. Geef bij minder conventionele interacties daarom altijd subtiele (of minder subtiele) aanwijzingen om duidelijk te maken wat er van hen wordt verwacht. Maak daarbij gebruik van grafische elementen zoals pijlen, tekstuele aanwijzingen en verwerk eventueel, ondersteunend aan het beeld, een aanwijzing in het audiospoor.

Voorbeeld case
Screenshot uit een interactieve video van Zoomworks. Een sterk voorbeeld van visuele ondersteuning om duidelijk te maken dat er interactie van de gebruiker wordt verlangd.

Tip 2: Visualiseer de voortgang

Veel interactieve video’s bestaan uit een beslisboom met meerdere keuzemomenten. Omdat je van te voren niet weet via welk pad de gebruiker zal navigeren, is het soms onmogelijk om in minuten uit te drukken hoelang de totale video duurt. Maar als je hierover niets communiceert, heeft de gebruiker op den duur geen idee meer ‘waar’ diegene zich in de video bevindt. Ondanks dat interactieve video gemiddeld een stuk langer wordt bekeken dan lineaire video, kan een gebrek aan zichtbare voortgang zorgen voor vroegtijdige afhaak. Zonde! Geef daarom op zijn minst een indicatie van de voortgang. Doe dit bijvoorbeeld door de stappen visueel inzichtelijk te maken. Wat velen zich ook niet realiseren, is dat je de ‘player controlbar’ (de afspeelbalk van de player) met Ivory Studio meerdere malen kan toevoegen aan de tijdlijn. Zo kun je ook per scène de afspeelduur weergeven en kan de gebruiker vrij door een fragment navigeren zonder noodzakelijke interacties over te slaan.

Voorbeeld case
Interactieve video voor CetaBever door Bocavista. Lees meer over deze case.

Tip 3: Zorg voor navigatiegemak

Video als instrument voor massacommunicatie heeft als nadeel dat specifieke segmenten minder prominent bedient worden. Iedereen consumeert video op een andere manier. Wat voor de één gesneden koek is, is voor de ander zware kost en is meer verdieping wenselijk. Juist hier biedt interactiviteit de uitkomst. Je geeft de doelgroep namelijk de mogelijkheid om vrij te navigeren zodat hetgeen wat zij daadwerkelijk zoeken, eenvoudig vindbaar is. Hierdoor kiezen mensen zelf wat ze willen zien (en wat niet) en zal de relevantie toenemen. Om dit doel op een zo effectief mogelijke manier te behalen is een logische navigatiestructuur van groot belang. Laat de interactiviteit dus in je voordeel werken en voorkom dat mensen zich ‘opgesloten’ voelen. Bouw bijvoorbeeld een knop in waarmee gebruikers direct terug kunnen keren naar een menu.

Voorbeeld case
Interactieve video over het onderhoud van de UDI 6Matic door Rekel Producties. Lees meer over deze case.

Wil je meer praktische tips over hoe je het beste een interactieve video kunt produceren? Informeer naar de mogelijkheden voor een training bij jou op kantoor! Neem vrijblijvend contact op via info@ivorystudio.net.