“Als iedereen trekt, moet je duwen”

Vandaag spreken we Harry Mauritz (34). Samen met zijn vader Anton Mauritz (57), is Harry onlangs aangetreden als aandeelhouder van Ivory Studio. Naast financiering om ontwikkeling te accelereren, brengen de twee ondernemers de nodige kennis en een bak ervaring met zich mee.

Het partnerschap komt niet uit de lucht vallen. Er werd al langere tijd nauw samengewerkt met het hostingbedrijf van Harry, genaamd Data Comfort. “Een aantal jaren geleden werd ik benaderd door een creatieve partner van Ivory Studio om te praten over gepersonaliseerde video”, vertelt Harry. “Zij stelden voor om eens met Ivory Studio van gedachten te wisselen, omdat ik mogelijk wat voor hen kon betekenen op het gebied van infrastructuur en connectiviteit.” En zo geschiedde. In de loop van 2014 vond de eerste ontmoeting plaats in de Gerbrandytoren: een van de locaties waar Data Comfort een datacenter heeft gesitueerd. Eind 2014 werd Ivory Studio klant van Data Comfort. Vanuit daar ontstond een prettige samenwerking en een goede verstandhouding met wederzijdse interesse in elkaars activiteiten. Na succesvolle jaren van groei, besloot Harry vorig jaar Data Comfort te verkopen aan een internationale partij. Daarna is het balletje gaan rollen met Ivory Studio.

Slim organiseren

Al tijdens zijn vwo wist Harry wat hij wilde studeren. Een havo diploma bleek hiervoor de kortste route, dus de overstap naar havo was snel gemaakt. Na zijn opleiding Management Economie en Recht (MER) kwam hij terecht bij 4Some, een bedrijf gespecialiseerd in het technisch beheer van kantoorgebouwen. Al gauw werd Harry verantwoordelijk voor de gehele interne organisatie. “Hoewel het draaide om technisch beheer, had ik weinig direct met techniek te maken. Mijn focus lag vooral op de organisatie er omheen”, verklaart Harry. Zijn werk begon met het inrichten van de bedrijfsprocessen. Een behoorlijke uitdaging. “Iedereen deed zijn werk anders en er was een flink te kort aan mensen. Door vaste werkwijzes te maken werd er orde geschept. Uiteindelijk waren de processen zo efficiënt ingericht dat we alle IT en finance in huis zijn gaan doen.”

Ook qua innovatie kon Harry zijn ei kwijt. “Innovatief liepen we echt voorop. Zo hebben we een mobiele werkbon gemaakt. Voortaan konden de monteurs hun werkbonnen invullen via een PDA in plaats van op papier. Alle data kwam hierdoor direct in onze systemen.”

De efficiënte en innovatieve aanpak leidde niet alleen tot een kwalitatieve verbetering van de werkwijze, maar had ook een enorme kwantitatieve groei als gevolg. “Toen ik startte werkten er 10 mensen, toen ik weg ging waren we met 70. Uiteindelijk werd ik opgenomen in het MT en dacht ik, samen met twee eigenaren, na over hoe we het bedrijf naar het volgende level konden krijgen. Voor mijn gevoel was mijn job toen klaar.

Onmisbare groei

Na enkele avontuurlijke zijpaden – waaronder pitchen voor vastgoedmagnaten in China en het beheer van luxe jachten in Monaco (ja, echt) – kwam in 2012 Data Comfort op zijn pad. Arjan Kunstman, oprichter van Data Comfort, had al een aantal leuke klanten maar zocht versterking. “Ik ben eerst twee dagen per week gaan helpen, maar we kwamen snel tot de conclusie dat er meer voor nodig was.” Harry zegde zijn baan op, ging volledig voor het bedrijf aan de slag en werd mede-eigenaar.

Het vergde veel inspanning om Data Comfort op te bouwen. “Mijn taak was om er commercieel een succes van te maken. Onze klanten wilden altijd met de CTO om tafel, dus ben ik in die rol gegroeid. Feitelijk zweefde ik echter tussen alles in. Ik kon invallen op administratie, als het nodig was bijspringen op de techniek, en de orders haalde ik ook wel binnen. Uiteindelijk had ik op iedere rol verantwoordelijke mensen zitten. Als iemand een steek liet vallen, pakte ik dat op. In die zin ben ik een tamelijk dienstbare leider. Ik ben altijd bezig geweest met hoe kan ik mijzelf misbaar kan maken.” In 2016 besloot Arjan zijn eigen weg te gaan en werd Harry volledig verantwoordelijk voor Data Comfort.

Eten of gegeten worden

De jaren erna groeide Data Comfort gestaag door. Het bedrijf stond stevig in de markt en liep als een trein. De afgelopen twee jaar kreeg Harry steeds vaker verzoeken van partijen die geïnteresseerd waren om het bedrijf te kopen. “De markt is in consolidatie” legt Harry uit. “Wil je nog eens zeven jaar overleven, dan moet je echt wel een volgende stap zetten. We moesten zelf gaan overnemen of je wordt overgenomen.” Harry besloot zich open te stellen voor de verkoop en een geïnteresseerde partij diende zich al snel aan. In de loop van 2019 is Data Comfort naar tevredenheid verkocht aan een internationale partij.

Over timing gesproken

“De overname was nog niet rond of ik werd gebeld door Ivory Studio.” Voor mij kwam het op een perfect moment. Ik was toe aan iets verfrissends, een andere markt en met andere mensen.” De vraag van Ivory Studio was tweeledig. Om een volgende fase in te gaan was er behoefte aan een stuk financiering en ondersteuning. “Dan moet er wel worden nagedacht over hoe echt een grote stap te maken.” Aldus de ambitieuze ondernemer.

Inmiddels vervult Harry een actieve rol bij Ivory Studio. Zijn focus zal in deze fase met name gericht zijn op het (her)inrichten van bedrijfsprocessen, strategie en het versterken van het partnernetwerk. “Ik zie een enorm groeipotentieel. De online video markt is volop in beweging. Interactieve video is de opvolger van lineaire video. Kijkers worden kritischer dus moet er effectiever worden gecommuniceerd. Er is daarom een groeiende behoefte aan intelligente en interactieve toepassingen.

Groei en standaardisatie

Als het Harry ligt is er maar een doel: de standaard worden in de markt en maximaal schalen. Er is werk aan de winkel. “Enerzijds moet onze marktpositie worden versterkt. We moeten onze potentiële klanten helpen ons te vinden en bestaande partners ondersteunen bij het optimaal bedienen van hun opdrachtgevers. Aan de andere kant moeten de processen dermate op elkaar aansluiten, zodat we vol gas kunnen geven zonder dat de boel instort. Voor nu is de Nederlandse markt is nog groot genoeg, maar het product is internationaal te vermarkten. Daar koersen we nu op af en lijkt me heel gaaf om mee te maken.