Blog

Professional Open Youth Work Europe

POYWE is een Europese non profit koepelorganisatie die zich inzet voor jeugdwerk Europa. In samenwerking met landelijke organisaties ontwikkelt POYWE trainingen, workshops en andere vormen van kennisoverdracht om jeugdwerk mogelijk te maken en te verbeteren. Het verzoek van POYWE was om mee te denken over een online training. Het resultaat: een interactieve e-learning. Door middel van diverse situatieschetsen krijgen jeugdwerkers dilemma’s voorgeschoteld. Na iedere situatie moet de kijker een keuze maken, gericht op hoe ze als jeugdwerker zouden handelen. Na ieder antwoord vindt er een toelichting plaats om de gemaakte keuze toe te lichten. Kijk de video en ervaar het werk van een jeugdwerker!

Bekijk de Case Study